RydsMarknad          

RydsMarknad

ANMÄLAN

Anmälan görs till…

E-post:  rydsmarknad@gmail.com

Tel.:  070 637 0402

Betalning

Bankgiro 5657-5897  

Beställda platser reserveras endast om betalning skett senast 7 dagar innan marknadsdagen.
Beställda och betalda platser reserveras till kl 08.00 marknadsdagen.
Sen ankomst meddelas per telefon.

Postadress

RYDS MARKNAD, Lindvägen 1, 362 56 RYD